วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมกีฬาดอกคูณ

กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมกีฬาดอกคูณเกมส์
แสตนเชียร์คณะครุศาสตร์
แสตนพร้อมค๊าา

กิจกรรมรับน้อง

กิจกรรมรับน้องสาขาการศึกษาปฐมวัย
      กิจกรรมรับน้องเข้าสาขาการศึกษาปฐมวัยก็เพื่อที่จะเป็นการต้อนรับน้องปี1เข้าสาขาและได้รู้จักรุ่นพี่มีการจัดกิจกรรมออกเป็นฐานๆโดยจะมีพี่ปี2-3-4ทำฐานไว้ให้น้องปี1เข้าเพื่อเป็นการผูกสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องและเพื่อนๆปี1ด้วยกันและมีการผูกข้อแขนให้กับนักศึกษาปี1จากอาจารย์ในสาขาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักศึกษาปี1
ประโยชน์
1.ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ
2.ได้รู้จักรุ่นพี่และมีความสนิทกันมากขึ้น
3.ได้ประสบการณ์และความสนุกสนาน

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมสร้างสรรค์ โต๊ะสีเทียน

การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์

ร.ร  สาธิตอนุบาลทานตะวัน ห้องอนุบาล1

โต๊ะสีเทียน